Werkwijze

De Participatie-Partner is al meer dan 20 jaar deskundig en ervaren in het organiseren van maatwerktrajecten op het terrein van advisering, begeleiding, coaching en bemiddeling in impasses die voortkomen uit tegengestelde verwachtingen en belangen bij werkgelegenheids- en achterstandsvraagstukken.

De werkwijze bestaat uit afgeleide vormen van bestaande methodieken en elementen hieruit die door hun effect z’n waarde in de praktijk bewezen hebben.

Het stellen van doelen en het behalen van resultaten vormen de kern van de inclusie-benadering. Belangrijke pijlers om doelen en resultaten op te baseren zijn: kennis, vaardigheden en gedrag.

Er wordt gewerkt via de volgende route:

  • Kennismaking en analyse van de verwachtingen.
  • Uitgebreide intake.
  • Opstellen maatwerkplan.
  • Resultaatgerichte acties uitvoeren.
  • Doelen, resultaten en acties evalueren.
  • Uitvoeren evaluatie.
  • Resultaat behaald en doel bereikt.

De gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden, of op een goede locatie in de buurt van uw woonplaats.