Visie

De visie is gebaseerd op de uitgangspunten van het gedachtengoed over sociale inclusie.

SOCIALE INCLUSIE

Onder sociale inclusie verstaan we dat een mens volwaardig deel uitmaakt van een gemeenschap.

We spreken van inclusie als aan het volgende is voldaan:

Mensen hebben waardevolle persoonlijke en sociale netwerken in de samenleving. Zij maken gebruik van voorzieningen die voor iedereen bedoeld zijn. Zij wonen in de samenleving met mensen waarmee zij zich verbonden voelen. Kinderen en jongeren volgen breed toegankelijk, regulier onderwijs dat bijdraagt aan hun ontplooiing. Ieder schoolt zich op terreinen waar zijn interesses en ambities liggen. Mensen hebben gerespecteerde werkzaamheden of bezigheden in de samenleving en voelen zich gewaardeerde medewerkers. Zijn nemen deel aan en dragen bij aan het sociale, culturele, religieuze en recreatieve leven in de samenleving (concerten, caf├ęs, clubs, kerken, verenigingen, sportevenementen etc.). Zij maken gebruik van welzijn- en gezondheidsvoorzieningen in de plaatselijke gemeenschap. Mensen hebben dezelfde rechten, kansen en verantwoordelijkheden als iedere burger.

Inclusie betekent dat ook mensen met een beperking serieus genomen worden, leren op de gewone school, wonen in een huis in de straat, lid zijn van de club in de wijk of de stad, werken in een gewoon bedrijf. Precies zoals alle mensen dat willen. Het betekent een leven waarin u tot eigen tevredenheid meedoet in de samenleving en door de omgeving hiervoor gewaardeerd wordt!