Home

Participatie-Partner

De adviseur, begeleider en coach op het gebied van werkgelegenheids- en achterstandsvraagstukken.

Advies over participatie, re-integratie en bemiddeling bij conflicten die hieruit kunnen voortkomen.

Begeleiding in individuele maatwerktrajecten in opdracht van Gemeenten, UWV, ARBO-diensten (2e spoor), of van uzelf.

Coaching gericht op persoonlijke groei, verbetering van de zelfredzaamheid en vergroting van het gevoel van eigenwaarde.

De dienstverlening kenmerkt zich door individuele aandacht en betrokkenheid.
Participatie-partner ziet u als individu en als deel van sociale verbanden.
Leven, leren en werken maken het mogelijk om mee te doen in de samenleving, ook wanneer er sprake is van achterstanden en beperkingen.

Meedoen is meetellen!